Webový portál samosprávy

Téma: informatizácia / komunikácia
Samospráva: mestá
Spolufinancovanie: 20% z ceny maximálne do 5000 Eur podľa veľkosti samosprávy
Začiatok výzvy: 01. 11. 2022
Koniec výzvy: 01. 03. 2023 

Ukážky riešení

Popis

Na webovom portáli si nájde občan všetky informácie o samospráve, mestskom úrade, o tom ako vybaviť rôzne životné situácie, prehľadne popísaný život v meste, informácie pre podnikateľov, turistov a všetky kontakty. Cieľom portálu je dostať občana cez 6 rôznych ciest do Životnej situácie, ktorú potrebuje vyriešiť,  nájde tu postupy, dokumenty a presné osoby, ktoré mu pomôžu s danou agendou. Občan si na portáli nájde všetky informácie do troch klikov , cez unikátny vyhľadávač, alebo v prehľadnej štruktúrovanej forme.  Systém spája do jednej platformy nie len mestský úrad, ale aj organizácie v meste, ktoré pod neho patria, vykresľuje ich informácie a oznamy v jednotnej štruktúre a na jednom mieste, spolu s dátami z úradnej tabule. Takto má občan na jednom mieste a v jednom grafickom rozhraní zobrazené informácie o oddeleniach, mestských firmách, školách, škôlkach a podobne.

Administračný systém je vytvorený na mieru úradu, skladá sa z 24 modulov, ktoré sú medzi sebou poprepájané a umožňujú vytvorenie rôznych užívateľských rolí, ktoré vkladajú do webového portálu obsah za svoju sekciu. Systém je prepojený na UPVS, Corageo, Odkaz pre starostu, Softip, Invipo a podobne. 

Moduly

 • stránky s rôznymi šablónami
 • úradné sekcie
 • osoby
 • poslanci
 • VZN
 • organizácie
 • aktuality
 • podujatia
 • ako vybaviť
 • agendy
 • kalendár primátora
 • zasadnutia
 • oznamy mesta
 • dokumenty mesta
 • verejné obstarávanie
 • územné plánovanie
 • dotácie
 • pohotovostné kontakty
 • ankety
 • formuláre
 • vzhľad
 • menu
 • používatelia
 • nastavenia

Zabezpečená legislatíva

 • Dodržiavať príslušné štandardy v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • Je v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. a z neho vyplývajúcimi výnosmi Ministerstva financií
 • Spĺňa webové štandardy W3C, WAI-ARIA
 • Súlad so zákonom 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Súlad s nariadeniami Európskej únie týkajúci sa ochrany osobných údajov (GDPR)

Postup bez byrokracie

 1. vyplňte záujem o výzvu
 2. do 72 hodní Vás bude kontaktovať pre konzultáciu
 3. zašleme Vám jednoduchú zmluvu
 4. zabezpečíme kompletnú imlementáciu a prevádzku

Mám záujem o výzvu

Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk